White Collar Borders

In de fokkerij wereld wordt veel gesproken over ziektes en aandoeningen. Ik vind dat een goede zaak want; hoe meer er gesproken wordt over ziektes die erfelijk zijn, hoe meer bekendheid er aan gegeven wordt en hoe bewuster de koper van een pup wordt.

Er komen steeds meer (bloed) testen op de markt waardoor de fokkerij gezonder zou moeten worden. Helaas houdt niet elke fokker zich bezig met de gezondheid van zijn honden.

Zoals al te lezen was bij fokbeleid, ben ik er wel mee bezig. Zodra ik een vermoeden heb van een ziekte of aandoening in de lijn van 1 van mijn honden, gaan deze uit de fok totdat het gene uitgesloten is. Komt de ziekte of aandoening daadwerkelijk voorin de lijn, dan wordt de teef meteen uit de fok gehaald en zullen de eigenaren van de pups op de hoogte gebracht worden.