WICKA

White Collar Borders Wicked Wazzle

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Reg.nr.:

NHSB 2894618

Geboren:

20-8-2012

Fokker:

A. Koopman

Ouders

Vader

Pentwyncoch Eagan

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Reg.nr.:

NHSB 2790898

Geboren:

12-8-2009

Fokker:

M. Hall

Moeder

Joy of Jelly

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Reg.nr.:

NHSB 2797074

Geboren:

1-6-2010

Fokker:

U.R. De Bruine

Grootouders

Barnaby of Pentwyncoch

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Cass of Pentwyncoch

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Arrigo

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Miss Ginger eyes FLB

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Overgrootouders

Josh

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Jill

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Cemig Mac

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Jess

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Dano

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

LB Joy

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Eyes of the world Alistair

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Tess

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Betovergrootouders

Cap

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Del

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Jim

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Poppy

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Llangwn Gwyn

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Eli

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Jock

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Meg

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Altricia Bleu Legacy

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Phoebe

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

LB Lad

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Gael

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Beagold Stanalone

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

FBH Black Maggy

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje

Corinlea Rory

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Mannetje

Lynn

Ras:

Border Collie

Geslacht:

Vrouwtje